Body &  Mind

MASSAGE PRAKTIJK

 

  Home

Wellness

Ontspannings Massage

Hot Stone Massage

Stempel en Ayurvedic Massage

Sport en Theraputic Massage

Stoel Massage

Contact

 

Stoelmassage:  Een effectieve dynamische massage over de kleding gegeven.

20 min.  20

30 min.  25